Sowi album

Uff, ostatnio bardzo intensywny czas. Teraz pora zwolnić tempo i... pokazać zaległości! :) Na początek album dla małego chłopca, Leona. Dużo sów, kolorów, rysowania...

Very busy time. Now it's time to slow down and ... show you some works! :) At the beginning: the album for a little boy, Leon. A lot of owls, colors, drawing ...


Komentarze