Potworny duet!

Dwa potworzaste stwory na specjalne zamówienie :) Wykonane na życzenie pewnych dwóch chłopców - synów mojej wspaniałej koleżanki, która nie jeden raz mi pomogła (Kamyk, pozdrawiam!) Czerwony prezentował się już

Two monsters for special order :) Made for two boys - the sons of my wonderful friend, who helped me many times :) Red one was presented at >


Kilka fot jego młodszego zielonego brata:

A few photos of his younger brother:
Komentarze