Sowy globtroterki

Na śmierć zapomniałam o dwóch sowach! Sowy już dawno urzędują na północy Polski i mam nadzieję, że dobrze się sprawują :)

I totally forgot about the two owls! Owls are already in the north Poland, and I hope that they are polite :)


Duża sowa, jak widać, gotowa nawet na podróż do Paryża. A tymczasem ma za zadanie strzec pilotów i telefonów komórkowych :)

A large owl, as you can see, is ready to travel to Paris. And meantime she protects pilots and mobile phones :)

Komentarze